Política

Googlefobia | Overeenkomst met HPSG nietig verklaard

De verdere afwikkeling zal door de advocaat van Suriname ter hand worden genomen. In maart 2021 is tussen Suriname en HPSG een overeenkomst getekend waarbij het bedrijf zich verplichtte om een waterstofcentrale te financieren en te bouwen. Na realisatie hiervan zou Suriname van deze centrale 100 MW groene energie afnemen

Er was van meet af kritiek, wantrouwen en scepsis rondom deze overeenkomst. Pijnpunt was vooral dat een staatsgarantie was gegeven voor de betaling van afname van de energie voor 25 jaar. Dat kwam neer op een bedrag van 2,4 miljard US dollar. “Daar gaan de mensen gewoon mee shoppen en dat heb jij gefaciliteerd”, zei Gregory Rusland van coalitiepartij NPS

Geen spaan heel Het Deense Danwatch publiceerde een groot artikel waarin dubieuze zaken van de Deense oprichters van het bedrijf werden belicht. Het artikel liet geen spaan heel van HPSG. Zo zouden Benny Falk en Jesper Nielsen een spoor van failliete bedrijven achter zich hebben en HPSG zou via een kronkelnetwerk in Griekenland zijn geregistreerd. Geen van de betrokkenen heeft enige affiniteit met waterstof

In november sprak de jurist Hugo Essed, na bestudering van de overeenkomst, van een ‘galgconstructie’ over de drieledige overeenkomst die de regering met HPSG was aangegaan. “We hebben een stroomkoopovereenkomst die om onze hals hangt, een hoofdovereenkomst die onze handen op onze rug bindt en we hebben een garantstelling die onze voeten bij de enkels bindt. We staan dus aan de galg en als de beul de valluik opent, dan hangt Suriname“, aldus Essed destijds

Medio vorig maand verscheen in de Ware Tijd een paginagrote advertorial als tegenoffensief. De bedoeling was om hiermee het wantrouwen weg te nemen. Maar toen bleek dat de naam HPSG was vervangen door GNEP (Green National Energy Park). En dat had een averechts effect. Zo stelde de politieke partij DA’91 in een ingezonden artikel: “Integendeel lijkt het erop dat er nu een zelfde scenario als bij NV Surfin in stelling wordt gebracht, namelijk een zogenaamde gedaanteverwisseling: HPSG wordt GNEP.”

 

PARAMARIBO – De overeenkomst tussen Suriname en het Deense bedrijf Hybrid Power System Group (HPSG) is van de baan. Gebleken is dat door HPSG een “onjuiste voorstelling van zaken is gegeven”. Daarnaast is het Deense bedrijf “elementaire verplichtingen uit de overeenkomst niet nagekomen en kan deze ook niet nakomen”. Op grond hiervan heeft de regering de overeenkomst nietig verklaard, meldt de Communicatie Dienst Suriname.

De verdere afwikkeling zal door de advocaat van Suriname ter hand worden genomen. In maart 2021 is tussen Suriname en HPSG een overeenkomst getekend waarbij het bedrijf zich verplichtte om een waterstofcentrale te financieren en te bouwen. Na realisatie hiervan zou Suriname van deze centrale 100 MW groene energie afnemen

Er was van meet af kritiek, wantrouwen en scepsis rondom deze overeenkomst. Pijnpunt was vooral dat een staatsgarantie was gegeven voor de betaling van afname van de energie voor 25 jaar. Dat kwam neer op een bedrag van 2,4 miljard US dollar. “Daar gaan de mensen gewoon mee shoppen en dat heb jij gefaciliteerd”, zei Gregory Rusland van coalitiepartij NPS

Geen spaan heel Het Deense Danwatch publiceerde een groot artikel waarin dubieuze zaken van de Deense oprichters van het bedrijf werden belicht. Het artikel liet geen spaan heel van HPSG. Zo zouden Benny Falk en Jesper Nielsen een spoor van failliete bedrijven achter zich hebben en HPSG zou via een kronkelnetwerk in Griekenland zijn geregistreerd. Geen van de betrokkenen heeft enige affiniteit met waterstof

In november sprak de jurist Hugo Essed, na bestudering van de overeenkomst, van een ‘galgconstructie’ over de drieledige overeenkomst die de regering met HPSG was aangegaan. “We hebben een stroomkoopovereenkomst die om onze hals hangt, een hoofdovereenkomst die onze handen op onze rug bindt en we hebben een garantstelling die onze voeten bij de enkels bindt. We staan dus aan de galg en als de beul de valluik opent, dan hangt Suriname“, aldus Essed destijds

Medio vorig maand verscheen in de Ware Tijd een paginagrote advertorial als tegenoffensief. De bedoeling was om hiermee het wantrouwen weg te nemen. Maar toen bleek dat de naam HPSG was vervangen door GNEP (Green National Energy Park). En dat had een averechts effect. Zo stelde de politieke partij DA’91 in een ingezonden artikel: “Integendeel lijkt het erop dat er nu een zelfde scenario als bij NV Surfin in stelling wordt gebracht, namelijk een zogenaamde gedaanteverwisseling: HPSG wordt GNEP.”